17 juli 2015

Jongeren leren Snorkelen – Duiken

Ons doel is de kinderen veiliger leren zwemmen/snorkelen en hen vertrouwd maken met een aantal overlevingstechnieken, die van levensbelang zijn in moeilijke omstandigheden: slechte zichtbaarheid, woelige zee, door een voorwerp naar beneden getrokken worden enz…
Zij verwerven daardoor meer inzicht in wat kan en niet kan bij het zwemmen/snorkelen in open water.

Naast de lessen snorkelen maken zij uitgebreid kennis met de basistechnieken van het duiken.

De deelnemers worden ingedeeld in verschillende groepen naargelang leeftijd en vorderingen.
Door de groepen heen leer je uitbreidingen op de basisvaardigheden, en dit op een veilige manier.
Al onze lesgevers zijn gebrevetteerde duikers.
Door eerst goed de basis van snorkelen te leren, gaat het behalen van het diploma voor flesduiken vlotter verlopen, en beheers je bovendien de basis van het flesduiken tot in de puntjes.
Door veilige en gecontroleerd de basistechnieken aan te leren, gaat het buitenwater duiken rustiger en meer ontspannen verlopen.

Waar en wanneer?
Onze trainingen gaan door op zaterdag van 12u tot 13u in Sportoase te Leuven.
Verder doen we af en toe met onze club een uitstap met de gebrevetteerde leden.
Hiervan word je op de hoogte gebracht eens je een brevet bezit.

Benodigdheden
Elke deelnemer zorgt voor een eigen duikbril.
Een duikbril koop je best in een duikwinkel (degelijk materiaal en goed advies).
Je kan ook steeds aan onze lesgevers vragen voor advies i.v.m. de prijs en soorten.
Zij die het wensen kunnen hun duikbril ook via onze club aankopen.
Alle andere materialen: snorkel (tuba), zwemvliezen (palmen), loodgordel en andere blijven gratis ter beschikking.

Bij voorkeur
– Minstens 10 jaar worden in het jaar van deelname.
– Minstens 150 meter vlot kunnen zwemmen.
– Over een goede algemene conditie beschikken.
– Doktersattest i.v.m neus, keel en oor.

Voor verdere informatie of een proefles kan u vrijblijvend contact opnemen.